Sitemap                              Engine conversions 

Back

                                De belangrijkste motivatie voor het gebruik van een Citroen Visa of een BMW R motor met reductie is de lage prijs van het                      

                                geheeL. Een handig iemand kan een volledige, gereviseerde BMW motoreenheid klaarmaken voor minder dan 2000 Eur.               

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                            Calypso 1b is toegelaten met een home-made conversie van een Citroen VISA motor.

                                            Calypso 2a & 2b zijn toegelaten met een home-made conversie van een BMW R1100 of 850 blok.

                                            Gedetailleerde info volgt nog.                            

                                            Dhr Michel Phillipet heeft een Susuki SV650 motor omgebouwd voor zijn Calypso1a  (zie links)